!!! SZANOWNI PAŃSTWO !!! X

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, za zgodą organu prowadzącego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach, w okresie wakacyjnym, zmienia organizację pracy.

Poradnia jest czynna w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 9:00 - 13:00, a we wtorki i czwartki od 9:00 do 17:00

W razie potrzeby dokonania diagnozy, związanej z koniecznością wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, prosimy o umawianie się telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, tel: 32 252 79 59.

Na terenie poradni obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.

Po ustaleniu terminu, zalecana jest wcześniejsza konsultacja telefoniczna lub online, z diagnozującym specjalistą.

Adresy e-mail pracowników można znaleźć w dziale PRACOWNICY.

Propozycje zadań dla dzieci i nasze artykuły zamieszczamy w dziale CZYTELNIA.

Dyrektor PPP2

Barbara Rawecka