Artykuł pedagoga Wojciecha Szymeckiego. Wpływ szkoły na proces orientacji zawodowej