Tezy dr Gorzeloka

RADY DLA DORADZAJACYCH W DZIEDZINIE WYCHOWANIA

  • Do poznania prawdy o problemie osoby, która szuka u Ciebie pomocy, dąż na drodze dialogu czyli wzajemnego zrozumienia, zbliżenia i współdziałania. (DIALOG)
  • Zanim komuś coś doradzisz – sprawdź, czy to co chcesz powiedzieć, jest zgodne z rzeczywistością, czyli prawdziwe. Jeżeli nie, to tego nie mów. (PRAWDA)
  • W poszukiwaniu dobrej rady kieruj się roztropnością. (ROZTROPNOŚĆ)
  • Zanim komuś doradzisz – sprawdź, czy to, co zamierzasz powiedzieć, jest naprawdę dobre. Jeżeli nie, to tego nie mów. (DOBRO)M
  • Czuwaj nad motywami, które skłaniają Cię do pomagania innym. (MOTYWY)
  • Zanim komuś coś doradzisz sprawdź, czy to, co zamierzasz, trzeba koniecznie powiedzieć. Jeżeli nie, to tego nie mów. (POWINNOŚĆ)M
  • Pamiętaj, że również w tej dziedzinie obowiązuje zasada: primum non nocere – najpierw nie szkodzić. (IDEA)
  • Choćby sprzysięgły się przeciwko Tobie wszystkie siły w Twoim otoczeniu i w Tobie, nigdy nie rezygnuj z modlitwy i myślenia, one bowiem – jak dwa różne punkty w geometrii Euklidesa – wyznaczają kierunek pomocy osobom i ulepszania wychowania. (UKIERUNKOWANIE)

dr KAZIMIERZ GORZELOK
PIERWSZY DYREKTOR NASZEJ PORADNI
TEZY Z WYKŁADU WYGŁOSZONEGO 21 WRZEŚNIA 2007 r.
W DNIU OTWARCIA NOWEJ SIEDZIBY NASZEJ PORADNI