O poradni

  • Poradnia jest placówką oświatową podlegającą organowi samorządowemu Urzędowi Miasta Katowice. Terenem działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 im. ks. dra Stanisława Wilczewskiego są przedszkola, szkoły podstawowe i placówki znajdujące się na terenie południowych dzielnic Katowic. Z naszej pomocy korzystać mogą także dzieci nie uczęszczające do przedszkola.
  • Jesteśmy placówką publiczną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne. Pełnimy funkcje usługowe dla wszystkich podmiotów objętych naszym działaniem.
  • Celem naszego działania jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • Naszym instytucjonalnym i indywidualnym partnerom oferujemy konkretną pomoc praktyczną i merytoryczną, pozostając jednocześnie otwartymi na ich propozycje i problemy. Swoim klientom oferujemy nasze umiejętności i doświadczenia w zakresie diagnozy, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.
  • Prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
  • Propagujemy szeroko pojętą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w formie przeprowadzania różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla nauczycieli, pedagogów, rodziców.
  • Zmierzamy do tego, aby szeroko pojęta psychoedukacja prowadzona przez nas w środowisku lokalnym doprowadziła do zmniejszenia się problemów rozwojowych, edukacyjnych i społecznych naszych podopiecznych.
  • Nasze działanie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska. Rodzaj świadczonych usług wynika z kierowanych do poradni wniosków oraz działań samej poradni wychodzącej ze swoimi propozycjami i inicjatywami.
  • Zadania poradni realizujemy przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.
  • Jesteśmy zespołem, którego istotę pracy stanowi pomoc drugiemu człowiekowi, zaś nasze doświadczenie i kwalifikacje gwarantują skuteczność oferowanej pomocy.